www.amigosdoBarbantinho.freetzi.com
  Fotografías

  Tríptico

  Ónde Estamos


< páxina principal
 
 
 
        A Asociación "AMIGOS DO RÍO BARBANTIÑO" é unha asociación sen ánimo de lucro, que tenta recuperar o inmenso patrimonio cultural que atesoura o Río Barbantiño: muiños, pontes e pontillóns, pasais ou pontes de poldras, presas e chapacuñas, espazos para o ocio, o baño, etc.; así como a conservación de seu máxico entorno natural.

 

ESTATUTOS

     
Free Web Hosting
Deseñada pola asociación